کارگاه های یادگیری تجربی

شهر محل برگزاری:
بدلخواه شما
تاریخ برگزاری:
بدلخواه شما
سرمایه گذاری(ریال):
متناسب با ابعاد برنامه مورد نظر شما
ما در این کارگاه  شما را با یکی از ابزار یادگیری تجربی یعنی بازیهای جدی مدیریتی که به همین منظور از سوی شرکت لگو ساخته شده است آشنا می سازیم .
شهر محل برگزاری:
بدلخواه شما
تاریخ برگزاری:
بدلخواه شما
سرمایه گذاری(ریال):
متناسب با ابعاد برنامه مورد نظر شما
آیا درجستجوی فرصتی برای کارآفرینی هستید؟ آیا مشتاقید تا محصولات فعلی خود را بهبود بخشید ویا محصولات و خدمات جدیدی را به بازار معرفی کنید؟ آیا بدنبال راهی برای خوشحال کردن مشتریان خود هستید؟
شهر محل برگزاری:
بدلخواه شما
تاریخ برگزاری:
بدلخواه شما
سرمایه گذاری(ریال):
متناسب با ابعاد برنامه مورد نظر شما
بازی های نمایشی از اصول، ابزار، رویه ها، مهارت و طرزتفکر تئاتر فی البداهه در موقعیت های غیر تئاتری استفاده می کند و از آن می توان درتوسعه مهارتهایی همچون خودشناسی، اعتمادبنفس، ریسک پذیری، روی پای خود ایستادن، پرهیز ازشکست هراسی، واکنش سالم به اشتب
شهر محل برگزاری:
بدلخواه شما
تاریخ برگزاری:
بدلخواه شما
سرمایه گذاری(ریال):
متناسب با ابعاد برنامه مورد نظر شما
تجربه نشان داده است که برای شکل گیری یک تیم موفق که با سایر تیم ها نیز روابط خوبی داشته باشد برخورداری از سطح بالایی از شایستگی های ارتباطات سازمانی شفاف، تبادل دانش، مدیریت تضاد، اظهار نظرصریح، خلاقیت، اعتماد متقابل، صبوری، برنامه ریزی، مدیریت من
شهر محل برگزاری:
بدلخواه شما
تاریخ برگزاری:
بدلخواه شما
سرمایه گذاری(ریال):
متناسب با ابعاد برنامه مورد نظر شما
 
شهر محل برگزاری:
بدلخواه شما
تاریخ برگزاری:
بدلخواه شما
سرمایه گذاری(ریال):
متناسب با ابعاد برنامه مورد نظر شما
یکی از معضلات بزرگ محققین ودانشگاهیان این است که چگونه نتایج پژوهش های خود را به گوش مخاطبان برسانند بطوری که همه بتوانند بسادگی آنها را درک و بکارگیرند. قصه های شیرین مدیریتی با استفاده از کاراکترهای حیوانی و نیروهای طبیعی  توانسته است نقش مهمی د
شهر محل برگزاری:
بدلخواه شما
تاریخ برگزاری:
بدلخواه شما
سرمایه گذاری(ریال):
متناسب با ابعاد برنامه مورد نظر شما
یکی از معضلات بزرگ محققین ودانشگاهیان این است که چگونه نتایج پژوهش های خود را به گوش مخاطبان برسانند بطوری که همه بتوانند بسادگی آنها را درک و بکارگیرند. قصه های شیرین مدیریتی با استفاده از کاراکترهای حیوانی و نیروهای طبیعی  توانسته است نقش مهمی د
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به فرابازالگو می باشد