برگزاری کارگاه بازی های جدی لگو- هشتم اردیبهشت 1395


برای آموزش و توسعه مدیران از روش های گوناگونی استفاده می گردد سنتی ترین آن سخنرانی و جدیدترین ان یادگیری تجربی است. در یادگیری تجربی نقش آموز شونده در یادگیری بسیار زیاد بوده و مدرس جای خود را به تسهیل کننده می دهد . بدین ترتیب مطالب آموخته شده برای مدت بسیاری در ذهن باقی مانده و آموزش شونده رغبت بیشتری در بکار گیری مطالب در کار خود  دارد .

ادامه

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به فرابازالگو می باشد