برگزاری کارگاه نوآوری - چهاردهم اردیبهشت 1395


آیا در اجرای فعالیتهای روزمره خود در محل کار و زندگی شخصی با مشکلات بغرنج روبرو هستید؟

آیا می خواهید دست به کارهای جدید بزنید ولی هراس دارید و یا بطور مداوم شکست می خورید؟

آیا مسیر آینده خود در زندگی کاری و شخصی را نمی توانید بخوبی ترسیم کنید؟

آیا مشتریان ناراضی در دورن یا بیرون از سازمان دارید ؟

ادامه 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به فرابازالگو می باشد