چرا فرهنگ سازمانی


آیا شما بدنبال سیستم عامل فرهنگ سازمانی هستید که بتواند تغییر مثبت را اجرا و تثبیت نماید؟ آیا شما علاقه مندید تا محیطی امن برای کارکنان فراهم آورید که در آن بتوانند دیدگاه های خود را براحتی با دیگران مطرح و دیدگاه های دیگران را به چالش کشیده و ایده ها، راه حل ها و تصمیمات را به آزمایش بگذارند؟ آیا می خواهید گزینه های خاصی را برای تقویت مشارکت کارکنان و توانمندسازی آنها بمنظور تحول جسورانه درکارهایشان بیابید؟ آیا دوست دارید با منابع کمتر بازده بیشتری داشته باشید؟ آیا مایلید فرهنگ اعتماد متقابل، تولید شبکه ای، ریسک پذیری و قبول شکست را در شرکت خود توسعه دهید؟ آیا درجستجوی سیستم عامل فرهنگی هستید که هم بهره وری موتور عملیاتی و هم کارایی موتور نوآوری را ارتقا دهد؟

فرهنگ ها هم مثل کامپیوترها سیستم عامل دارند. همانطوری که در کامپیوترها بدون وجود یک سیستم عامل خوب نمی توان نرم افزارهای پیشرفته را بخوبی بکار گرفت و کارهای خلاقانه کرد در سازمانها نیز بدون وجود یک سیستم عامل فرهنگی مناسب امکان مشارکت کارکنان در کارهای بزرگ، جسورانه  و خلاقانه پایین می آید. بطور کلی سازمانئهای با فرهنگ سازمانی باز و مثبت با شاخص هایی همچون ریزش کمتر نیروی انسانی، پایداری بیشتر درمقابل چالش ها، جمع وجوری بهتر، روانی بیشتر در فرایند های کاری، چابکی افزو تر، همکاری تیمی قوی تر، کارکنانی صادق تر و خوشحال تر، مشتریانی وفادارتر، داسوزی بیشتر نسبت به جامعه و نتایج مالی بهتری شناخته می شوند.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به فرابازالگو می باشد