کارگاه اختصاصی بازی های جدی نمایشی از آلمان


شهر محل برگزاری: 
بدلخواه شما
تاریخ برگزاری: 
بدلخواه شما
سرمایه گذاری(ریال): 
متناسب با ابعاد برنامه مورد نظر شما

بازی های نمایشی از اصول، ابزار، رویه ها، مهارت و طرزتفکر تئاتر فی البداهه در موقعیت های غیر تئاتری استفاده می کند و از آن می توان درتوسعه مهارتهایی همچون خودشناسی، اعتمادبنفس، ریسک پذیری، روی پای خود ایستادن، پرهیز ازشکست هراسی، واکنش سالم به اشتباهات، کار تیمی، خلق ایده های نو، سازگاری سازنده با تغییرات، اتکا به منابع خود و دور انداختن تعصبات فکری استفاده نمود.  

شرکت کنندگان در این کارگاه از طریق بازیهای گوناگون می آموزند که چگونه تکنیکهای تئاتر را از صحنه به اتاق جلسات بیاورند و از آنها برای پیشبرد کسب و کار و تقویت توان خود برای مواجهه با موقعیتهای غیرقابل پیش بینی استفاده نمایند.

اگر مایل به کسب اطلاعات بیشتری در مورد نحوه برگزاری اختصاصی این کارگاه ها برای کارکنان سازمان خود  هستید می توانید درخواست خود را به  آدرس زیرایمیل نمایید.

support@iseriousplay.com

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به فرابازالگو می باشد