کارگاه بازی های جدی مدیریتی لگو از دانمارک - 11خرداد 1395


برای آموزش و توسعه مدیران از روش های گوناگونی استفاده می گردد سنتی ترین آن سخنرانی و جدیدترین ان یادگیری تجربی است. در یادگیری تجربی نقش آموز شونده در یادگیری بسیار زیاد بوده و مدرس جای خود را به تسهیل کننده می دهد . بدین ترتیب مطالب آموخته شده برای مدت بسیاری در ذهن باقی مانده و آموزش شونده رغبت بیشتری در بکار گیری مطالب در کار خود  دارد .

در صورت تمایل به شرکت در این کارگاه به http://evand.ir/events/lsp11395  مراجعه فرمایید.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به فرابازالگو می باشد