کارگاه بازی های جدی مدیریتی لگو از دانمارک - 17خرداد 1395


شما در این کارگاه با مطالب زیر بطور تجربی آشنا خواهید شد :

  • فرایند اصلی بازیهای جدی لگو
  • تکنیکهای اصلی بازیهای جدی لگو
  • ساخت تجربی مدل های فردی و مشترک
  • تصمیم گیری ریل تایم
  • هویت سازی
  • داستان سازی مدیریتی

:در صورت تمایل به شرکت در این کارگاه به  به لینک زیر مراجعه فرمایید.

http://evand.ir/events/lsp17395

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به فرابازالگو می باشد