کارگاه بازی های جدی مدیریتی لگو از دانمارک - 5 خرداد 1395


کارگاه بازی های جدی لگو برای متخصصان و همچنین سرپرستان و مدیران کلیه بخش ها (فروش، بازاریابی، روابط مشتریان، تحقیق و توسعه، فنی، برنامه ریزی، طراحی، تولید، منابع انسانی، آموزش، روابط عمومی، مدیران پروژه، حقوقی و مالی) و رده های سازمانی (مدیر، مدیر ارشد، مدیرکل، معاون، مدیران عامل و  موسسین) درشرکتهای کوچک و بزرگ فعال و نوپا (استارتاپ‌ها)، سازمانهای دولتی و عمومی و همچنین مشاوران مهنذسی و مدیریت نیز مفید باشد.در صورت تمایل به شرکت در این کارگاه به http://evand.ir/events/lsp5395  مراجعه فرمایید.

 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به فرابازالگو می باشد