کارگاه مسئله شناسی با بازی های جدی


مسئله ای که خوب تعریف شده باشد را 50%حل شده درنظر بگیرید.چارلز کترینگ

مسائل گوناگونی اطراف ما در سازمانها وجود دارند که بسیاری از آنها نامحسوس و پنهان هستند و بی توجهی به آنها موفقیت اهداف سازمانی را بتاخیر خواهد انداخت. همچنین اگر بتوانیم مسایل گذشته، حال و آینده سازمان خود را بخوبی شناسایی کنیم خواهیم توانست ایده های مناسبی نیز برای رفع آنها بیابید. در این کارگاه  شما با 40 چالش اصلی شازمانی و تعریف دقیق آن از طریق بازی های جدی آشنا خواهید شد

ظرفیت محدود، ثبت نام در

https://evand.com/events/isp1

کانال تلگرام بازی های جدی مدیریتی

http://t.me/iseriousplay

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به فرابازالگو می باشد