کارگاه کارکنان خوشحال-مشتریان خوشحال از انگلستان- 17 شهریور 1395


در کارگاه «کارکنان خوشحال، مشتریان خوشحال» مثبت از زبان قهرمانان داستان یعنی قورباغه ها شما یاد می گیرید که چگونه خوشحالی، دلسوزی و روحیه شاد را در روابط انسانی میان کارکنان با یکدیگر و همچنین بین کارکنان و مشتریان گسترش دهید.

اطلاعات بیشتر در:http://evand.ir/events/ofrog17695

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به فرابازالگو می باشد