کارگاه کوک ساز تغییر با بازی های جدی


در این کارگاه که دروازه ورود به دنیای بازیهای جدی است از منطقه آسایش خود به آرامی خارج شده، ذهنتان را برای ساز تغییر خوب کوک خواهید کرد.

آذر 1396
ظرفیت فقط 7 نفر

ثبت نام در
https://evnd.co/1j8eo
http://t.me/iseriousplay

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به فرابازالگو می باشد