کارگاه کار تیمی با بازی چرخ مربع


در این کارگاه با قدرت کار تیمی/ضد تیمی، اثرات هر یک بر عملکرد فرد/تیم/سازمان و همچنین موانع همکاری عملا آشنا خواهید شد
ظرفیت فقط 8 نفر، تخفیف برای اعضای کانال بازی های جدی مدیریتی، ثبت نام
https://evnd.co/TiwgJ

کانال بازی های جدی مدیریتی

http://t.me/iseriousplay

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به فرابازالگو می باشد