کارگاه نوآوری برین استور سوئیس- 27 امرداد 1395


آیا می خواهید دست به کارهای جدید بزنید ولی هراس دارید و یا بطور مداوم شکست می خورید؟

آیا دوست دارید راهی برای تزریق روح کارآفرینی در شرکت خود بیابید؟

آیا حس می کنید روشهای رایج نمی تواند پاسخگوی رفع مشکلات یا نیازهای شخصی و کاری شما باشد؟

آیا حس می کنید که از توانمندی های بالقوه خود بخوبی استفاده نمی کنید؟

آیا مایلید ظرفیت های فردی و سازمانی خود را برای مقابله با مشکلات و یا رفع نیازهای جدید ارتقا بخشید؟

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به فرابازالگو می باشد