بازیهای جدی مدیریتی با استفاده از داستان گویی


داستان گویی از زمان های بسیارقدیم در بین انسانها بعنوان وسیله ای بمنظور حفظ ارزش های اجتماعی ، تفریح، نهادینه کردن فرهنگها ،آموزش مفاهیم و نهایتا انتقال تجارب مورد استفاده قرار می گرفته است. امروزه دردنیای کسب وکار نیز از داستان های مدیریتی بشکل گسترده ای در سطح سازمانهای کوچک و بزرگ استفاده می شود. یکی از موفق ترین کاربردهای داستان های جدی مدیریتی در توسعه مدیران دیده شده است. در این دسته از داستان های جدی، مفاهیم پیچیده مدیریتی و رهبری سازمانی با استفاده از بکارگیری کاراکترهای انواع جانداران، نیروهای طبیعی، وسایر دست ساخته های تخیل بشر به دیگران منتقل می شود.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به فرابازالگو می باشد